VI-gruppen spisser tjenestetilbudet

VI-gruppen blir mer tydelig og framoverlent når det gjelder ventilasjon- og klimakompetanse.

Ventilasjon og Inneklima (VI) har omstrukturert sine avdelinger i egne selskaper. Vi-gruppen består i dag av

  • Ventilasjon og Inneklima AS – designer og utvikler komplette ventilasjonsanlegg, inklusive automasjon, varmestyring og energioptimalisering.
  • VI-service AS – drift, vedlikehold, og montering av ventilasjonsanlegg
  • Steinkjer Blikk AS – ventilasjonskomponenter, montering og annet blikkenslagerarbeid

Spisser kompetansen

Ventilasjonsanlegget er klimasentret i ethvert bygg. Nøkkelord er varmegjenvinning, styring og automatisering, inneklima, varmegjenvinning og bruk av flere energikilder og egenprodusert energi (solenergi/grunnvarme).

– I en utviklingsorientert bransje er det viktig å spisse kompetansen, sier styreleder Joar Nyborg, Ventilasjon og Inneklima as.  Vi gjør dette for å rendyrke forretningsområdene, og levere enda bedre tjenester til kundene.

Klima-ekspertise

– Ventilasjon er en bransje som spiller en viktig rolle i samfunnet og bedrifters omstilling til et grønnere og mer bærekraftig ressursbruk, sier Nyborg. Alle forsking peker på at tekniske løsninger og moderne ventilasjon er viktig for effektiv energiforvaltning, spesielt i yrkesbygg.

Energi er en ressurs, og i store bygg bør det forfaltes spesifikt i hvert eneste tilfelle. Her skjer det en enorm kunnskaps- og teknologiutvikling – og nye måter å tenke på. Noen har muligheter til å redusere kostanden mye, ja til og med skape inntekter (pluss-bygg).

Helse, miljø og økonomi

– Vi har ambisjoner om å være med i utviklingen på en framoverlent måte, sier Nyborg. Både med vår kompetanse som rådgivere, fortsette å utvikle og skreddersy klimaanlegg, og være en partner når det gjelder service og drift av klimaanlegg.

– Det er både helse, miljø, bærekraft og økonomi i god klimaforvaltning, sier Nyborg.