Ventilasjon: bare luft?

Vi bruker gjerne utrykket «bare luft» når noe er uvesentlig. Men luft er viktig for arbeidsmiljøet.

Ventilasjonsteknikk handler om å tilføre frisk luft og regulere klimaet i rom, boliger og bygninger. Å regulere inneklima vil si å fjerne forurensing, justere fuktighet og varme – og fjerne støv, som kan være spesielt viktig dersom du har allergi eller astma.

Ventilasjonen bestemmer inneklimaet

Et ventilasjonsanlegg sørger for at luftkvaliteten, fuktighetsnivået og temperaturen i et rom holdes på riktig nivå til enhver tid. For å oppnå et best mulig inneklima bør alle rom i et bygg ha tilstrekkelig ventilasjon.

På arbeidsplasser er ventilasjon en del av arbeidsmiljøet, enten det er en industrihall, et møterom eller på kontoret.

I boliger er det spesielt viktig med ventilasjon på kjøkken og bad for å hindre mugg og fuktskader, samt i rom som brukes mye, som stue og soverom.

Innelufta er ofte mer forurenset enn utelufta, og for å sikre et tilfredsstillende inneklima er det derfor viktig med et godt ventilasjonssystem for fortløpende å skifte ut lufta.

Ikke fyr for kråka

Romtemperatur er også en del av inneklimaet, og når det er kaldt ute må man balansere det å slippe ut varmen og skifte ut lufta. Det koster, og kan være dyrt, å varme opp et lokale, derfor må man ofte ha hjelpemidler for å regulere og styre utlufting og varmetap på hensiktsmessige måter.

Fagfolk har løsninger og hjelpemidler

I mange sammenhenger finnes det relativt enkle løsninger som kan forbedre luftstrømmene og inneklimaet. Å sørge for at kanalene er åpne, at filtrene er rene og at man har nok luft tilgjengelig – være en god start. Så finnes det mange moderne tekniske løsning som kan være med å regulere og bedre inneklimaet.

Det kan være lurt å ta kontakt med en ventilasjonstekniker og få en gjennomgang av situasjonen. Ofte finnes det både lure, enkle og gunstige måter å forbedre ventilasjon og inneklimaet på.