Ventilasjon en viktig energibeslutning

Du sparer penger og miljøet ved gode energiløsninger i bygg.

I følge ENOVA er det lite fokus på energitiltak i bygg. Spesielt i yrkesbygg er det mye å spare og vinne på gode løsninger. Og effektive løsninger skapes i stor grad god av ventilasjonsanlegget og andre byggetekniske forhold [[NVE-rapport]. Men energibeslutninger er langsiktige og tverrfaglig – og derfor komplekse.

Hvorfor er ventilasjon viktig?

Energianlegget i bygg er systemene og utstyret som brukes til å skape, distribuere og regulere energi innenfor en bygning. Dette omfatter komponenter og teknologier som samarbeider for å gi varme, kjøling, elektrisitet og varmtvann til bygningens brukere.

Et moderne ventilasjonsanlegg med balansert luftstyring og smart styringsteknologi er kjernen i energisystemet både for å sikre komfort, energieffektivitet og bærekraftighet.

For boliger er det særlig isolasjonstiltak som monner, mens det i yrkesbygg er mange aktuelle tiltak knyttet til de tekniske anleggene, særlig ventilasjonssystemer. (Sitat: NVE-rapport.)

Potensialet for energibesparelser i yrkesbygg (Kilde: NVE-rapport).

Gjennomfør en energikartlegging

En energikartlegging er en systematisk gjennomgang og analyse av energiforbruket i en bygning for å identifisere muligheter for energieffektivisering og kostnadsbesparelser.

Energikartleggingen gir en detaljert oversikt over hvordan og hvor energien brukes, og potensiale for forbedringer. En slik kartlegging krever tverrfaglig kompetanse, enten intern eller fra eksterne rådgivere.

Energikartlegging er et viktig verktøy for å øke energieffektiviteten, redusere driftskostnader, og bidra til bærekraftsmål.

ENOVA gir betydelig støtte til å gjennomføre energikartlegginger. Det forutsetter bruk av fagkompetanse og en rapport som viser energisituasjonen og forbedringspotensialet.

Ta kontakt

Ønsker du å diskutere løsninger eller energikartlegging, så ta gjerne kontakt. Ventilasjon og Inneklima har samarbeidsavtale med fagekspertise som trengs for å gjennomføre en energikartlegging.