Hva er ventilasjon?

Ventilasjon er å sørge for «riktig luft» i alle rom til enhver tid. Behovene og løsningene er flere.

Ventilasjonsteknikk handler om å tilføre frisk luft og regulerer klimaet i rom, boliger og bygninger. Å regulere inneklima vil si å fjerne forurensing og støv, og regulere fuktighet og varme.

Ventilasjonsanlegget sørger for at luftkvaliteten, fuktighetsnivået og temperaturen i et rom holdes på riktig nivå til enhver tid.

Tre generasjoner ventilasjon

De siste tiårene har det skjedd en kraftig utvikling på ventilasjonsfronten. Fra naturlig ventilasjon til balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Slipper inn naturlig frisk luft

Naturlig ventilasjon er at det tilføres tørr, frisk uteluft, ved for eksempel å åpne vinduer og lufte. Det er et poeng at lufta strømmer både inn og ut. Gjennomtrekk er effektiv utlufting.

I praksis har man gjerne ulike typer ventiler for å føre inn og trekke ut luft. Noen har gjort det til en (u)vane å la dørene i huset stå på gløtt – for å få til gjennomstrømming og utskifting av luft.

Hjelper luften i gang mekanisk

Er naturlig ventilasjonen utilstrekkelig kan det skaps luftutskifting ved hjelp av mekaniske vifter. Viftene er med og skaper bevegelse i lufta. Spesielt på baderom og kjøkken er dette vanlig. I prinsippet bytter viftene ut den luftmengden som kreves for å skape frisk luft og et godt inneklima.

Balansert: Utlufting skaper varme

Den mest avanserte ventilasjonsløsningen er et anlegg som balanserer og varmer opp lufta. Her trekkes det inn nødvendig mengde frisk luft som samtidig varmer den opp den friske lufta med varmen fra den luften som blåses ut. Dette kalles et balansert varmegjenvinningsanlegg.  Her lufter man ut, uten varmetap. Faktisk vil et slikt anlegg produsere varme slik at man reduserer behovet for annen oppvarming (og utgifter). Slike anlegg kan også filtrere og rense den dårlige lufte til en viss grad, slik at den brukte lufta gjenvinnes. Spesielt i yrkesbygg er det mye å spare på å gjenvinne lufta og varmen.

Mer enn luft
Kvaliteter ved balanserte ventilasjonsanlegg er

  • Filtrerer uteluften, stopper pollen, støv og andre forurensninger
  • Sparer energi – gjenvinner varmen opp til 85 prosent.
  • Balansert og kontrollert ventilasjon – like mye luft inn som ut.