Hva gjør en ventilasjonstekniker?

Ventilasjonsteknikeren vedlikeholder og reparerer ventilasjonsanlegg og inneklimainstallasjoner.

En ventilasjonstekniker er en elektrofagarbeider som monterer og sørger for at ventilasjonsanlegget fungerer som det skal og gir ønsket inneklima.

Ventilasjonsteknikere jobber med ventilasjonsanlegg med tilhørende utstyr som ventilasjonsaggregater, elektriske systemer og automatiserte styringssystemer. Ventilasjonsteknikeren samarbeider blant annet med blikkenslageren som monterer ventilasjonskanaler og produserer tilpasningskomponenter.

Ventilasjonsteknikeren kan ventilasjon i både bolighus, blokker og yrkesbygg med spesialventilasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

  • montere, sette i gang og justere ventilasjonsanlegg
  • kontrollere og utføre service og vedlikehold på ventilasjonsanlegg
  • utføre inneklimamålinger, gjøre energivurderinger og dokumentere arbeidet
  • skifte ut filtre og deler på ventilasjonsanlegg
  • gi råd og informasjon til kunder

Kunnskap og kompetanse

Ventilasjonsteknikeren har kunnskaper om inneklima, folkehelse, ventilasjonsteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av ventilasjonsanlegg. Strømningsteknikk, termodynamikk, elektroteknikk og automatikk er bare noen av områdene du må beherske som ventilasjonstekniker.

Ventilasjonsteknikerne har gode tekniske og installasjonsferdigheter, er god på feilsøking og problemløsning, og vedlikeholder og justerer anleggene deretter.

Faget er i sterk teknologiske utvikling, for eksempel innen behovsstyrt ventilasjon og tilhørende sensorer og styringssystemer, for å oppnå godt inneklima og lavt energiforbruk.